Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden samengevat in een aantal werkafspraken. Deze samenvatting is echter geen vervanging van de algemene voorwaarden, die onverkort van toepassing zijn.

  • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
  • Het aangaan van een overeenkomst gebeurt onder deze voorwaarden.
  • Hetgeen besproken wordt is vertrouwelijk. Dit geldt ook wanneer de cliënt in opdracht van diens werkgever gecoacht wordt. In de overeenkomst worden in dat geval afspraken gemaakt tussen werkgever, cliënt en coach over de aard en inhoud van rapportage. Alleen wanneer de cliënt zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of wanneer de wet is/wordt overtreden zal informatie aan derden openbaar worden gemaakt.
  • De cliënt draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna.
  • Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.
  • Bij afzeggingen door de cliënt binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht.

De volledige algemene voorwaarden hier